Housing First of Houding First V – of wat je van Shared Reading over Housing First kunt leren

Harry Gras, mijn maat, mailde mij na het lezen van het Shared Reading Handboek, de volgende vaststelling: Het is gewoon Bemoeizorg.

Dan ga je er op een vrijdagochtend eens gedetailleerder naar kijken en warempel, hij heeft gelijk.

De basishouding van een excellente Bemoeizorger zou in weinig mogen verschillen van de basishouding van een coach aan de leestafel.

For what it’s worth

Voor geïnteresseerden zet ik hier de basisprincipes van Shared Reading op een rijtje. Natuurlijk in de hoop dat naast Housing First of Bemoeizorg ook Shared Reading jouw interesse wekt en je gewoon een Leesgroep start met een groep mensen die recent of minder recent een woning hebben gekregen.

Want in die eerste weken, nadat mensen die woning hebben betrokken, spreken we van een kritieke tijd in de levens van ex-dakloze-mensen. Als de confetti is gedaald en je komt tot het besef dat jouw leven een drastisch andere wending heeft genomen, wat vang je dan aan met dat surplus aan tijd?

Shared Reading helpt mensen in zoveel opzichten, dat het mij vaak duizelt

Jane Davis, de Founder uit Liverpool, is een dijk van een vrouw, met een verhelderend pragmatische instelling. Want hoe krijg je mensen die het niet gewend zijn (samen) te lezen aan de leestafel?

Je loopt de wijk in en je belt simpelweg aan. De bibliotheek of het theehuis, het wijkcentrum, het buurtcentrum, het kantoor van het Housing First Team, dat zijn allemaal plekken waar je mensen bij elkaar kunt brengen. Zorg voor koffie, thee, limonade, koekjes en trek mensen in jouw verhaal . Gewoon, door aan te bellen en mensen uit te nodigen. Gratis en voor niets.

•Getting in•Staying in•Listen•Breakthrough •Manage

Dat zijn de 5 sleutelbegrippen waar Shared Reading, maar ook Housing First en Bemoeizorg omheen draaien.

Het is met een grote mate van waarschijnlijkheid dat je deze TedTalk al eens gezien hebt. Evengoed, alle 5 sleutelbegrippen van Shared Reading zijn verenigd in deze 18 minuten. En in de juiste volgorde. Veel mooier wordt het niet. Het maakte Brené Brown wereldberoemd.

Het is belangrijk deelnemers in het verhaal te ‘trekken’ en ze daar ook te houden. Hoe beter jouw voorbereiding m.b.t. de keuze voor het les-, leesmateriaal of jouw aanstaande ontmoeting, hoe groter de kans dat je dat voor elkaar krijgt.

Het doel van een eerste bijeenkomst, les of ontmoeting zou moeten zijn dat er een tweede bijeenkomst, les of ontmoeting komt

Trek al je gastvrijheidsregisters open. Samen Lezen, Housing First en goede Bemoeizorg maken dat mensen zich gehoord en gezien gaan voelen. Sensaties van welke ze lange tijd verstoken waren. Onvoorwaardelijke, radicale acceptatie en de kunst van het authentiek luisteren leiden tot nieuwe inzichten en een doorbraak in het anders kijken naar de wereld, anderen, de omgeving, alsook het luisteren naar andermans verhalen.

Een Aha-Erlebnis a day keep the doctor away

Een doorbraak (breakthrough) kan op veel niveaus en levensgebieden bereikt worden. Taal is krachtig en wanneer die taal samen gelezen wordt, dienen er zich altijd ‘aha-erlebnissen’ aan. Mensen herkennen zich over het algemeen in het materiaal dat jij aandraagt of dat door deelnemers zelf aangedragen wordt.

Met Bemoeizorg is het niet anders. Bespreek wat de ander belangrijk vindt en maak wat jij er allemaal van vindt daar totaal ondergeschikt aan. Het is onbelangrijk. Wat een ander er aan ontleent is zoveel lonender.

Ilja Leonard Pfeijffer kon het in de laatste Zomergasten van dit seizoen niet mooier zeggen.

Wij hebben Geloven meer nodig dan dat we Goden nodig hebben. Ik geloof dat het mogelijk is om iets in deze wereld te verbeteren. Ik geloof dat het mogelijk is om een goed mens te zijn en ook al is het maar voor een kort moment of voor weinig mensen iets te betekenen.

Er is al meer dan genoeg misère in de wereld

Mensen hebben van alles meegemaakt, meer dan eens uitmondend in Trauma. Samen Lezen biedt mensen de kans om die ervaringen op een meer ‘speelse’ manier over het voetlicht te brengen en er ook anders naar leren te kijken, een doorbraak in hun denken en zijn te bewerkstelligen.

Het is helder dat mensen niet hun diagnose zijn, niet hun ervaringen, niet hun etiket. Ieder mens is uniek en meer dan goed genoeg voor deze wereld.

Samen Lezen, Housing First en excellente Bemoeizorg kunnen je tot dat inzicht brengen.

Sluit jouw les, jouw Shared Reading sessie, jouw ontmoeting af met een Feel-Good-Ervaring

Dat kan een gedicht zijn. Een cadeau dat iemand goed kan gebruiken in de huishouding, een bloemetje, een boek, een heerlijk gerecht, koekjes, patisserie, een video die je samen bekijkt, stilte, een gevraagd advies. Nu ja, alles waarmee je mensen met een goed gevoel achterlaat. Met de bedoeling dat mensen uitkijken naar een nieuwe gedeelde ervaring.

Wat is Herstel nou volgens jou in 10 zinnen?

Dat vroeg ik Harry Gras jaren geleden in een kroeg in Chisinau, Moldavië, na een week lang trainen met Moldavische specialisten.

Normaal doen. Normaal doen. Normaal doen. Normaal doen. Normaal doen. Normaal doen. Normaal doen. Normaal doen. Normaal doen.

Normaal doen

Het Shared Reading Handboek, met 40 pagina’s handleiding is bij Rokus Loopik te verkrijgen. rokus@icloud.com

2 antwoorden op “Housing First of Houding First V – of wat je van Shared Reading over Housing First kunt leren”

  1. Je bent er heel geschikt voor Kitty! Zo’n bijeenkomst is heel los, easy, niks moet en alles mag. Het is geheel aan zo’n groep hoe het verloopt. Prettige gesprekken, afgewisseld met literatuur en poëzie. Het is heel gewoon eigenlijk. 👉🌹

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

CommentLuv badge