Bronnen voor herstel

(Pagina in opbouw. Suggestie? Stuur een email.)

Peer Support

National Empowerment Center
Amerikaans kenniscentrum over ‘organizing and developing consumer-run organizations, and helping individuals and groups develop the knowledge and ability to transform the mental health service system toward a more recovery-oriented and consumer-and family-driven approach.’ Website vol informatie en resources.

National Peer Certification
Jen Padron, a US leader in Peer Support initiatives, explains how mental health consumers can help improve mental health services.

Science behind Peer Support
Amerikaanse onderzoeken naar best practices en resultaten van Peer Support.

WRAP – Wellness Recovery Action Plan
A WRAP program is designed by you in practical, day-to-day terms, and holds the key to getting and staying well.

Howie the Harp – Amerikaanse opleiding van een half jaar tot peer counselor. In Nederland zijn er inmiddels ook opleidingen. Ze duren twee jaar.

 

Peer support in Nederland

Onafhankelijke zelfhulpgroepen – buiten een ggz-instelling – zijn in Nederland nog moeilijk te vinden. We verzamelen allerlei initiatieven hier.

De Kentering. Nijmegen. Een onafhankelijke organisatie voor ‘mensen die te maken hebben met de psychiatrie of aanverwante zorg. Hierbij maakt het niet uit of je cliënt bent of betrokkene. Wij geven informatie, bieden ondersteuning en doen aan belangenbehartiging. Ervaringsdeskundigen werken bij ons samen met professionals. Mensen kunnen bij ons terecht voor vragen over dagbesteding, werk, het vinden van de juiste hulp en nog veel meer.’

Bureau Herstel, onderdeel van Lister.
Utrecht. Lister, voorheen SBWU, begeleidt mensen met psychiatrische en/of verslavingsproblemen. Bureau Herstel wordt volledig bemand en gerund door peers.

Door en Voor Brabantste peer run organisatie. Biedt ondersteuning en cursussen bij zelf herstellen.

Zelfhulp verbindt.nl Een stichting die zelfhulp promoot en die zelfhulpinitiatieven wil ondersteunen. Vestigingsplaats: Eindhoven.

Bureau Marcello. Eindhoven. Bureau wordt volledig bemand en gerund door peers. De website is nog in opbouw.

Markieza. Academie voor herstel en deskundigheid. Dubbeldiagnoses. Eindhoven.

 

Herstelwerk vanuit de ggz

Psychosenet.nl is een website van de vooruitstrevende Maastrichtse psychiater Jim van Os. De site geeft een moderne uitleg over psychotische kwetsbaarheid en herstel, plus een aantal herstelverhalen. Bekijk de interviews met mensen die hersteld zijn (of daar middenin zitten) en uitleg van experts over alle vragen rondom een eerste psychose, depressie, zelfmoord, en alternatieve behandelingen.

HEE-team Biedt allerlei trainingen en cursussen, ook voor zelfhulpgroepen en ter oriëntatie op herstel. Alleen toegankelijk via een instelling. Het HEE-team werkt samen met het Trimbos-instituut en Kenniscentrum Phrenos om Herstel wetenschappelijk te onderbouwen.

Herstelondersteuning.nl Kennisplatform voor toepassing van Herstel in organisaties.

Keniscentrum-ze.nl Kenniscentrum voor zelfhulp en ervaringsdeskundigheid. Focus op Brabant.

Deervaringsdesundige.nl Digitaal kennisplein ervaringsdeskundigheid.

Wat doe jij is een site over stigmabestrijding binnen de ggz. Van psycholoog Kim Helmus.

 

Peer advocacy in Nederland

De Veerkrachtfabriek

 

Herstelverhalen

Herstel kan. Filmpjes en verhalen staan op deze aparte herstel-verhalen-pagina.

 

Patiëntenverenigingen

Ypsilon. Vereniging van familieleden en naasten van mensen met een verhoogde kwetsbaarheid voor psychose

Anoiksis. Vereniging voor en door mensen met psychosegevoeligheid.

 

Alternatieve dagbesteding in Nederland

De Loods
Den Dolder. Porsche-werkplaats voor jongeren met psychiatrische problemen.

 

Psychiatrie, hervorming

pleidooi voor een herstel-gezinde ggz van psychiater Jim van Os

De DSM-5 voorbij! Persoonlijke diagnostiek in een nieuwe ggz. Vlammend betoog van psychiater Jim van Os voor een vragende diagnostiek, herstel, en een hervorming van de ggz.

Mad in America
A resource and a community for those interested in rethinking psychiatric care in the United States and abroad.

The Oxford Declaration on Zero Suicide ‘Geen enkele patiënt moet alleen en in wanhoop sterven’: juni 2014, internationale bijeenkomst van suïcide-preventie-organisaties die drastisch nieuw doel stellen. Lees ook dit interview met psychiater Jan Mokkenstorm in NRC Handelsblad (pdf, juli 2014).

Docu Dwaas en Deskundig
Trailer. Doel: fondsen werven voor cliëntgestuurd onderzoek. Initiatief van psychiater Jim van Osch en zijn ervaringsdeskundige nicht Elisabeth.

Goede buitenlandse websites

Headspace uit Australië – laagdrempelige online voorlichting aan jongeren, normaliserend. Headspace heeft vestigingen door heel Australië waar jongeren makkelijk binnen kunnen lopen.

Housing First

Housing First
Een programma om daklozen te huisvesten, met een succesrate van 85%