GGZ Studiereizen / learning expeditions: Innovation in Mental Healthcare

(For English, click here)

Learning Expeditions voor peers, voor policy makers en voor professionals werkzaam in de Geestelijke Gezondheidszorg en de Maatschappelijke Opvang.

GGZ Studiereizen / learning expeditions: Innovation in Mental Healthcare

 

Sinds 2002 organiseer ik jaarlijks studiereizen naar New York en andere steden in de wereld. De Studiereizen naar andere landen duren 8 dagen. Deelnemers onderkennen het onmiskenbare lerende effect van de reizen en roemen, zelfs na jaren na terugkeer, het inspirerende en kennisbevorderende karakter. Niet zelden hebben mensen op basis van de reis persoonlijke keuzes gemaakt die direct hebben geleid tot succes en een kentering in hun professionele en persoonlijke leven.

Inmiddels hebben meer dan 400 mensen de reis gemaakt, onder wie cliënten, ervaringsdeskundigen, burgemeesters, psychiaters, verpleegkundigen, trajectbegeleiders, ambtenaren, beleidsmakers, zorgverzekeraars, directieleden, voorzitters van Raden van Bestuur. We gingen naar New York, Washington, Vermont, Philadelphia, Boekarest, Kansas, Poughkeepsie, Glasgow, België, Noorwegen, Nederland enzovoorts.

Het concept

Het concept van de Learning Expeditions komt voort uit mijn professionele kijk op Geestelijke Gezondheidszorg en Maatschappelijke Opvang:

• Hulpverleners en beleidsmakers wil ik een andere kijk op hulpverlening bieden. Géén hulpverlening waarbij de focus ligt op kwantiteit en cijfermatige prestaties, maar hulpverlening die zich richt op talentontwikkeling en het leveren van een positieve bijdrage aan maatschappelijke processen.

• Peers wil ik laten zien hoe andere patiënten, soms vanuit hopeloos lijkende omstandigheden, hun leven weer in eigen hand namen. Herstel is mogelijk.

Learning Expeditions zijn studiereizen. It’s not tourism: het is hard werken. Gedurende vijf werkdagen bezoeken we een keur aan instellingen die werken volgens de herstel-methode.

Doel van de studiereis

Het doel is reframing. We halen deelnemers uit hun natuurlijke omgeving, zodat ze niet kunnen terugvallen op automatismen. Het biedt deelnemers een onverwachte kans om nieuwe inzichten en inspiratie op te doen, om te netwerken, om mensen te ontmoeten die zij anders nooit ontmoet hadden en op die wijze hun horizon te verbreden. Deelnemers bouwen nieuwe overtuigingen op, op basis waarvan zij, eenmaal terug in Nederland, met nieuwe energie kunnen werken aan hun herstel of aan innoverende projecten binnen hun instelling.

Opbouw van de Learning Expeditions

Voorafgaand aan de reis vinden er kennismakingsbijeenkomsten plaats.  Tijdens die bijeenkomst bereiden we deelnemers gedurende een dagdeel, middels een aantal presentaties en een dialoog, voor op de reis. Bij een New Yorkreis besteden we niet alleen aandacht aan de instellingen die we gaan bezoeken, maar ook aan de Amerikaanse cultuur en aan de wezenlijk andere cultuur binnen Amerikaanse collega-instellingen. Deelnemers worden nadrukkelijk geschoold  en geadviseerd in het aannemen en aanwenden van een reishouding die het beste en grootste leereffect genereert.

Tijdens de reis vangt elke werkdag aan met een briefing in een daarvoor geschikte ruimte in het hotel. De briefing gaat over de verwachtingen die mensen hebben van de werkbezoeken die zij die dag gaan afleggen. Aan het einde van de dag komen deelnemers weer bij elkaar in het hotel voor een afsluitende briefing. We bespreken wat zij geleerd hebben van de werkbezoeken, op basis van de workshops, presentaties en rondleidingen op de bezochte locaties. Deelnemers worden uitdrukkelijk uitgenodigd ervaringen en nieuwe kennis te delen, en in discussie te gaan over wat zij gezien en gehoord hebben. Op de laatste avond wordt de werkweek in zijn geheel geëvalueerd. We staan uitgebreid stil bij de individuele en gezamenlijke doelen die deelnemers zichzelf, voorafgaand en tijdens de reis, hebben gesteld.

Elke maand, na terugkomst in Nederland, vinden er terugkomdagen plaats. Dit om alle kennis en inspiratie een follow-up te geven. Op die dagen reflecteren de deelnemers op de doelen die ze voorafgaand aan de reis geformuleerd hebben, alsmede doelen die zij na terugkomst hebben geformuleerd en hoe zij hiermee zijn omgegaan sinds de reis.