Bemoeizorg trainingen

Ik heb 20 jaar bemoeizorg gepraktiseerd in de straten, sociale pensions, particuliere pensions en maatschappelijke opvanginstellingen van Amsterdam. Met veel enthousiaste en gepassioneerde hulpverleners (Rehabteam) hebben wij de GGZ-zorg voor dak- en thuisloze mensen met complexe problematiek op de Nederlandse kaart gezet. Wij boden onorthodoxe en creatieve hulpverlening aan bijzondere mensen.

Nu geef ik bemoeizorg trainingen aan anderen. Want als het jouw, moeder, vader, broer of zus betrof… wat zou je dan doen?

 

 Housing First

Housing First: Eerst training, dan een huis.
Housing First: Eerst een huis, dan training. 85% succes.

In 2002 liep ik in New York tegen Pathways to Housing aan. Het Housing First-model stal mijn hart. Ik ben er nooit meer van genezen.

Housing First startte in New York. Het model wordt vooral in Canada en de Verenigde Staten veel toegepast, met een slagingspercentage van 85 procent. Geen enkele methode was eerder zo succesvol. De Amerikaanse initiatiefnemers noemen het dan ook de methode voor ‘het opheffen van dakloosheid’. Lees verder

 

Wat is Fact?

Functie ACT (FACT) staat voor Functie Assertive Community Treatment. Het gaat hierbij om een behandeling en begeleiding van mensen met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA). Naast problemen op psychiatrisch gebied is er veelal sprake van problemen op meerdere levensdomeinen. Lees verder

(F)ACT

Rehabteam Amsterdam

Het Rehabteam in Amsterdam herbergde het eerste ACT team van Amsterdam. Naast bemoeizorg boden wij ACT en Housing First aan onze doelgroep. Als inhoudelijke medewerker en Leidinggevende van dit team heb ik gedurende 18 jaar een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van hulpverlening aan mensen met complexe problematiek.

VIPteam-Amsterdam

Ik was twee jaar leidinggevende van een ACT/VIP Team (Early Psychosis) van het AMC.

Improving Mental Health Services in Montenegro and Moldova

In het jaar 2013 en 2014 trainde ik in opdracht van het Trimbos Instituut (Ionela Petrea), samen met Harry Gras (SPV/Teamleider Forensisch ACT in Utrecht), Diana Polhuis en René Keet (GGZ NHN), 125 verpleegkundigen en psychiaters in Montenegro i.h.k.v. het project ‘Improving Mental Health Services in Montenegro’. Deze verpleegkundigen werden getraind in FACT, Motivational Interviewing, LEAP, WRAP. Dit is een EU-project dat ruim 6 maanden in beslag neemt. In 2014 zal dit team die trainingen ook gaan aanbieden in Moldavië en dat gedurende een periode van 4 jaar.

IMG_3422