Onderwijs Studiereis Anja de Bakker

Learning Expeditions Innovation in Education

Learning Expeditions zijn studiereizen. ‘It’s not tourism’, het is hard werken. Fysiek vermoeid terugkeren, maar mentaal voor jaren inspiratie en energie opdoen. In levende lijve opgedane ervaringen, ter plekke, blijven nu eenmaal langer hangen dan een studieboek dat je tijdens een opleiding tot je hebt moeten nemen. Dat is door onderzoek aangetoond. Je moet van huis en haard weg om nieuwe overtuigingen en kennis op te kunnen bouwen. Leren door te doen, te delen en in dialoog te gaan met elkaar en andere culturen. Deelnemers onderkennen het onmiskenbare lerende effect van de reizen en roemen, zelfs na jaren na terugkeer, het inspirerende en kennisbevorderende karakter van de reizen. Niet zelden hebben mensen op basis van de reis persoonlijke keuzes gemaakt die direct hebben geleid tot succes en een kentering in hun professionele en persoonlijke leven.

De studiereizen zijn een concept van Rokus Loopik. Sinds 2002 organiseerde hij deze reizen voor mensen werkzaam of cliënt in de geestelijke gezondheidszorg, het werkveld waar hij oorspronkelijk vandaan komt. Meer dan 250 mensen zijn met hem naar verschillende steden in de wereld gereisd, New York, Philadelphia, Boekarest, Kansas, Poughkeepsie, Glasgow, Nederland, Noorwegen, enzovoorts. Het concept van de Learning Expeditions wordt nu uitgebreid naar onderwijs, het werkveld waar Rokus sinds een aantal jaar in werkzaam is. Hij heeft hiervoor samenwerking gezocht met Anja de Bakker, Robert Stompff en Bowen Paulle, allen werkzaam in het innovatieve onderwijs. Gezamenlijk hebben zij het initiatief genomen tot het organiseren van Learning Experiences naar bijzondere onderwijsinstituten in de wereld.

Anja, Robert en Rokus zijn- en waren werkzaam als coaches voor o.m. Team Academie Haarlem. Een bijzondere school die jonge mensen opleidt tot ondernemers. “Learning by Doing, Learning by Sharing. Dit onderwijs is geschoeid op een uit Finland overgewaaid model. Een land dat geroemd wordt om zijn innoverende schoolsystemen. Bowen werkte op scholen in achterstandswijken in New York (Bronx) en werkt momenteel op de faculteit Sociologie van de Universiteit van Amsterdam. Robert is nog werkzaam als coach en programmaontwikkelaar op Team Academie. Anja is voornemens een Team Academie in Roemenië te gaan starten. De voorbereidingen daarvoor zijn in een vergevorderd stadium.

De redenen voor het organiseren van deze Learning Expeditions komen naast een professionele kijk op onderwijs, ook voort uit persoonlijke motieven. De initiatiefnemers hopen met deze reizen professionals een andere kijk op onderwijs te kunnen bieden. Geen onderwijs waarbij de focus vooral ligt op kwantiteit en cijfermatige prestaties, maar onderwijs waarbij de focus ligt op talentontwikkeling en het leveren van een positieve bijdrage aan maatschappelijke processen.

Gedurende vijf werkdagen bezoeken deelnemers een keur aan onderwijsinstellingen in New York en wijde omgeving. De instellingen die bezocht worden zijn allen gespecialiseerd in onderwijs en onderscheiden zich op meerdere manier van reguliere, gangbare schoolsystemen.

Doel van de studiereis

Het doel is professionals uit hun natuurlijke werkomgeving te halen, mee te nemen naar New York en ze kennis te laten nemen van nieuwe, andere, innoverende wijzen van onderwijs. In den vreemde kunnen ook professionals niet terugvallen op automatismen en moeten zij zich aanpassen aan een andere, voor hen vaak vreemde, cultuur. Het biedt deelnemers een onverwachte kans om nieuwe inzichten en inspiratie op te doen, om te netwerken, mensen te ontmoeten die zij anders nooit ontmoet hadden en op die wijze hun horizon te verbreden. Goedbeschouwd bouwen deelnemers nieuwe overtuigingen op, op basis waarvan zij, eenmaal terug in Nederland, met nieuwe energie innoverende projecten binnen hun instelling kunnen doorvoeren. Het effect van deze reizen is fenomenaal en lang na terugkomst getuigen mensen van een veranderde kijk op hun werk.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *