(F)ACT

Rehabteam Amsterdam

Het Rehabteam in Amsterdam herbergde het eerste ACT team van Amsterdam. Naast bemoeizorg boden wij ACT en Housing First aan onze doelgroep. Als inhoudelijke medewerker en Leidinggevende van dit team heb ik gedurende 18 jaar een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van hulpverlening aan mensen met complexe problematiek.

VIPteam-Amsterdam

Ik was twee jaar leidinggevende van een ACT/VIP Team (Early Psychosis) van het AMC.

Improving Mental Health Services in Montenegro and Moldova

In het jaar 2013 en 2014 trainde ik in opdracht van het Trimbos Instituut (Ionela Petrea), samen met Harry Gras (SPV/Teamleider Forensisch ACT in Utrecht), Diana Polhuis en René Keet (GGZ NHN), 125 verpleegkundigen en psychiaters in Montenegro i.h.k.v. het project ‘Improving Mental Health Services in Montenegro’. Deze verpleegkundigen werden getraind in FACT, Motivational Interviewing, LEAP, WRAP. Dit is een EU-project dat ruim 6 maanden in beslag neemt. In 2014 zal dit team die trainingen ook gaan aanbieden in Moldavië en dat gedurende een periode van 4 jaar.

IMG_3422

 

Wat is Fact?

Functie ACT (FACT) staat voor Functie Assertive Community Treatment. Het gaat hierbij om een behandeling en begeleiding van mensen met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA). Naast problemen op psychiatrisch gebied is er veelal sprake van problemen op meerdere levensdomeinen.

Deze behandeling en begeleiding vindt plaats daar waar deze persoon wil slagen. Behandeling is gericht op het verminderen van de symptomen en leren omgaan met de problematiek. Begeleiding kan zich richten op alle levensdomeinen.

In een FACT team werken verschillende hulpverleners samen.

FACT is gebaseerd op de volgende zes principes:

 1.  “Wij zijn daar waar de klant wil slagen!”
  FACT werkt herstelondersteunend. Doel van cliënt is richtinggevend voor de behandeling en begeleiding die geboden wordt. Hierbij wordt zoveel mogelijk uitgegaan van het ‘place then train’-principe.
 2. Ondersteunen het meedoen door maatschappelijk netwerken
  FACT ondersteunt bij de sociale participatie. Hiervoor is samenwerking met andere organisaties, zoals woningbouwvereniging, politie, buurt en wijkcentra, etc. uitgangspunt. FACT teams werken in vastgestelde regio’s (postcodegebied) van ongeveer 50.000 inwoners. en begeleiden de burgers met een ernstige psychiatrische aandoening. Door zichtbaar te zijn in de buurten en wijken helpen de teams mee om de beeldvorming ten aanzien van de psychiatrie positief te beïnvloeden.
 3. Vinden en binden door transmurale GGZ ketenzorg
  FACT zorgt ervoor dat de mensen die recht hebben op behandeling en begeleiding deze ook ontvangen van een FACT team. Het FACT team heeft bindende kwaliteiten. Tevens gaat het over optimale samenwerking tussen FACT team en opname afdeling. Een opname is een intermezzo in een ambulante behandeling en dient zo kort als nodig te zijn. FACT teams zijn verantwoordelijk voor opname en ontslag.
 4. Bieden zo nodig intensieve zorg met ACT
  Om een opname te kunnen voorkomen wordt ACT zorg ingezet. Er is een dagelijkse FACT-overleg waarbij het digibord wordt gebruikt. Dit overleg is om af te stemmen wie welke zorg levert.  Indien nodig wordt dagelijks bezoek afgelegd, 24-uurs-bereikbaarheid is gegarandeerd, het team werkt met een gezamenlijke caseload.
 5. Behandelen volgens de multidisciplinaire richtlijnen
  FACT kan gezien worden als een organisatiemodel, de ‘kerstboom’. De ballen in de kerstboom zijn de interventies zoals beschreven in de multidisciplinaire richtlijnen schizofrenie. Het gaat naast medicatie om psychologische interventies als cognitieve gedragstherapie, familie interventies, individuele plaatsing en steun, IDDT, etc.
 6. Ondersteunen rehabilitatie en herstel
  Mensen met een ernstige psychiatrische aandoening hebben de mogelijkheid te herstellen, hun leven te herpakken en richting te geven. De doelen van cliënt staan centraal. Het is gericht op mogelijkheden, kwaliteiten en krachten. Respect en hoop zijn uitgangspunt. Rehabilitatiemethodieken als strengths model (Rapp), Individuele rehabilitatiebenadering, etc. kunnen hierbij ondersteunen. Ervaringswerkers zijn essentieel omdat zij alleen al door hun aanwezigheid laten zien dat herstel mogelijk is en beter samen met de mensen die bij het FACT in behandeling zijn kunnen werken aan motivatie voor behandeling.