Wat betekent the Living Museum voor kunstenaars?

“Rokus vroeg mij met een bezoekende groep in the Living Museum te delen wat The Living Museum voor mij betekent. Die eer valt veel kunstenaars die dat willen ten deel. Toen ik eenmaal JA had gezegd werd ik zenuwachtig: wàt ga ik vertellen en hoe leg ik uit wat bijna niet uit te leggen is, wat je zelf moet ervaren? In de auto, onderweg naar huis, realiseerde ik mij dat er iets grappigs aan het zenuwachtig zijn zat; ik ben juist hier aan het leren dat ik niet ergens aan hoef te voldoen. Ik hoef geen gelikte presentatie te geven. De bedoeling van The Living Museum is juist dat als je hier binnenkomt, je binnenstapt in een open sfeer, dat je op je gemak bent. Ik ervaar het als een plek zonder angst en druk. Het heeft iets magisch. Hierdoor krijgt mijn creativiteit ruimte. Toch dekt dit niet helemaal de lading wat The Living Museum voor mij betekent. Als ik The Living Museum in 2 woorden zou moeten beschrijven zijn dat onvoorwaardelijk en Jazz. Iedereen is hier welkom. Rokus is in eerste instantie geïnteresseerd in mij als mens: wie ben jij, in plaats van wat is jouw verhaal? 
The Living Museum doet mij denken aan Jazz. In Jazz is er o.a. sprake van een minimale structuur, krijgt ieder bandlid ruimte om vrij te spelen, wordt er geïmproviseerd. Het allermooiste element van Jazz is voor mij het verrassende effect. Niets staat vast, er kunnen dingen ontstaan waarvan je denkt: wow, komt dit uit mij, heb ik dit gemaakt? Sinds ik in The Living Museum kom, verras ik mezelf op creatief gebied, maar de allergrootste verrassing is dat ik mij sinds ik hier kom gelukkiger voel dan ik ooit had durven hopen tijdens mijn jarenlange depressies.”

What does the Living Museum mean to artists?

“Rokus asked me to share what the Living Museum means to me with one of the many groups that visit the Living Museum. When I said YES I got nervous. How do I explain what can not be explained?! Driving in my car, on my way home, I realized there is something funny about being nervous: I am here because I am learning that I don’t have to live up to expectations. I don’t have to deliver a slick presentation. The meaning of the Living Museum is walking into an open environment en feeling at ease. It is a place without anxiety and pressure. It has this magic feel. Because of this my creativity can grow. Still this does not ‘cover’ why it is such a special place and what is means for me. Thinking about it, two words pop up. Unconditional and Jazz. Everybody is welcome. Rokus is interested in who I really am and at first not in what my story is. He saves that for later. The Living Museum makes me think about Jazz. Within Jazz there is a minmal structure, every band member gets space to improvise. The most beautiful element of Jazz is ‘surprise’. There are no rules, nothing is fixed. The things that happen give you this ‘Whoow-experience’. Did I make this, did this come out of me?! Ever since I walked into the Living I surprise myself on a creative level. But my biggest surprise is that I feel so much better then I ever could have hoped for in my depressive episodes.” — met Sazz Griekspoor.

One comment

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

CommentLuv badge